Back To Menu
0

Sake - Cocktails | Sake

Ginjo & Junmai Ginjo

Yuki No Bosha “Cabin In The Snow” | Glass $15Jozen White Junmai Ginjo| Sake Bottle $45Shimizu-No-Mai “Pure Dawn” | Bottle $75
A