Back To Menu
0

Maki & Temaki - Sushi Menu

Negitoro 2x

Toro, scallions, wasabi, uni, ikura

Maki $28